A mis  du   C amping   C aravaning   D ifferdange


Präsident : NESER Mike

accdifferdange@gmail.com General-Versammlung 2021

1.    Usproch vum Präsident

2.    Tätegkeetsbericht

3.    Keesebericht

4.    Programm 2021

5.    Froen


1.    Usproch vum Präsident

Dir Dammen an dir Hären, léif Campingsfrënn,

duerch déi aktuell Situatioun mam COVID-19, konnte mir dëst Joer leider keng Generalversammlung organiséiere mäi mir wollten Iech awer um neiste Stand halen.

Fiert d´éischt wollte mir Iech an ärer Famill nëmmen datt Bescht an eng gutt Gesondheet fir d´Joer 2021 wënschen.

Duerch de COVID-19 konnte mir leider keng Treffen organiséiere mäi ech soen Iech, mengem Comité, der Déifferdenger Gemeng an der Fuussekaul awer ee grousse Merci.

2.    Tätegkeetsbericht

Vu datt et leider net erlaabt war grouss Treffen ze organiséieren, konnte mir 2020 och näischt maachen. Mir hate just eis Generalversammlung, den 2. Februar zu Schweibséng. Mir denken dann einfach un déi schéin Zäite vun all deene Joer virdrun an hoffen datt mir awer Geleeënheet kréien eis 2021 erëm gesond a monter ze gesinn.

3.    Keesebericht


4.    Programm 2021

Wann Situatioun sech verbessert an et eis am Laf vum Joer nees erlaabt geet eppes ze organiséieren, da soe mir Iech natierlech esou séier wéi méiglech Bescheed.

5.    Froen

Wann Dir iergendwellech Froen oder een Uleies hutt, zeckt net eis ee Mail op den accdifferdange@gmail.com ze schécken.


Bleift all gesond an bis hoffentlech gläich eng Kéier op engem Camping.